Giải pháp & Dịch vụ

Giải pháp & Dịch vụ

  • PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM

    PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM

    Phần mềm quản lý phòng khám với đầy đủ các tính năng dành cho các phòng khám chuyên khoa, đa khoa với tất cả các nghiệp vụ quản lý: tiếp đón bệnh nhân, thu ngân, khám bệnh, chỉ định các dịch vụ CLS, trả kết quả CLS, khám chữa bệnh cho bệnh nhân là đối tượng bảo hiểm y tế, quản lý dược – vật tư y tế,...