Phần mềm quản lý nhân sự

 • Quản lý hệ thống:

+ Khai báo thông tin hệ thống

+ Quản lý người dùng, phân quyền người dùng

+ Thay đổi mật khẩu người dùng

+ Sao lưu dữ liệu

 • Khai báo danh mục: Đơn vị, Chức vụ, Trình độ, Chuyên môn, Tỉnh thành, Ngoại ngữ, Văn bằng, Thang bậc lương,
 • Quản lý hồ sơ:

+ Thông tin hồ sơ nhân sự

+ Hợp đồng lao động

+ Quá trình công tác

+ Quá trình học tập

+ Văn bằng chứng chỉ

+ Khen thưởng, k luật

 • Quản lý diễn biến lao động, luân chuyển lao động
 • Quản lý đánh giá xếp loại cán bộ nhân viên
 • Quản lý tiền lương:

+ Diễn biến lương

+ Khai báo người phụ thuộc, thuế thu nhập cá nhân

+ Chấm công, tính lương

+ Tạm ứng lương

 • Quản lý Quá trình đóng bảo hiểm
 • Báo cáo thống kê:

+ Hồ sơ nhân sự

+ Danh sách nhân viên theo đơn vị, theo trình độ, theo độ tuổi, theo giới tính, theo khối…

+ Danh sách nhân viên đến hạn hết hợp đồng, quá hạn hợp đồng

+ Danh sách nhân viên đến hạn tăng bậc lương

+ Diễn biến lương nhân viên

+ Diễn biến đóng bảo hiểm

+ Bảng chấm công nhân viên

+ Bảng lương nhân viên

Cho phép chạy trên nhiều máy theo mô hình Client/Server.


 • Làm thế nào để vượt qua đối thủ cạnh tranh?

 • Bạn cần website để giới thiệu dịch vụ?

 • Cho đến lúc này, điều mà bạn đang quan tâm có lẽ là muốn tìm hiểu thêm về dịch vụ thiết kế website và Công ty chúng tôi?

 • SỞ HỮU NGAY WEB CHUYÊN NGHIỆP TẠI DC VIỆT NAM ĐỂ VƯỢT QUA ĐỐI THỦ NGAY HÔM NAY!!!